Raision Veneseura RY

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö
Raision Veneseura ry (RVS)
c/o Mikko Kemppainen
Puh: 045 139 4325

Rekisterin nimi

Raision Veneseura ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

RVS kerää tiedot jäsenistään jäsenien oman ilmoituksen perusteella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterillä pidetään yllä lakien määräämät tiedot RVS:n jäsenistä. Rekisteriä hyödynnetään RVS:n postituksissa (jäsentiedotteet, oma lehti, jäsenmaksut yms.) sekä tiedotuksissa liitoille. Rekisteritietoja ei saa käyttää markkinointiin.

Rekisteröinnin yhteydessä jäsenestä talletettavat tiedot

  1. Etu- ja sukunimi
  2. Lähiosoite
  3. Postinumero ja -toimipaikka
  4. Jäsennumero sekä vastaava viitenumero
  5. Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  6. Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
  7. Jäsenmaksun tilanne (viimeksi maksetun vuoden luku)
  8. Jaos (moottorivene = 1, purjevene = 2, nuorisojäsen = 3)
  9. Lisäksi voidaan tallentaa tiedot eri postitusryhmiin kuulumisesta, kuten hallituksenjäsen, muu vastaava ryhmä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Tietotekninen tallennus on suojatun yhteyden takana.

Tietojen luovuttaminen

Tämän rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Raision Veneseura ry voi kuitenkin antaa postituslistan (postitustarrat) jollekin postituksen lähettäjälle ja tällöin lähettäjä saa laittaa mukaan tietoja itsestään tai markkinoimastaan tuotteesta tai palvelusta. Postituksen tulee kuitenkin näissä tapauksissa sisältää myös RVS:n postia. Lähettäjä ei saa käyttää saamiaan tietoja jälkeenpäin omiin markkinointitarkoituksiinsa, eikä säilyttää postituslistaa.